Vulneració del principi de confidencialitat derivada de la manca d'adopció de les mesures adequades.