Publicació d'actes i gravacions de dos plens municipals al web municipal i a Youtube.