Petició d'informació sobre la competència de l'Agència per a la inscripció de fitxers d'una Federació esportiva catalana