Informe en relació amb el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya