Informe en relació amb el Projecte d'Ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats en l'àmbit del Departament de la Presidència