Informe en relació amb l'Avantprojecte de Llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya