Informe en relació amb l'Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger