No s'ha trobat cap indici d'accessos indeguts a les dades mèdiques de la persona denunciat.