Comunicació d'escrits a superior jeràrquic i prova en procediment disciplinari.