No existeixen elements suficients que permetin deduir que l'origen de la filtració sigui l'Ajuntament. Aplicació del principi de presumpció d'innocència.