Procedeix arxivar el procediment atès que la informació publicada en el Butlletí oficial d'un grup municipal no permet identificar a una persona física concreta, de manera que no s'ha vulnerat la normativa de protecció de dades.