Deure d'informació i comunicació de dades entre administracions