Utilitzar una adreça electrònica particular per exercir funcions públiques.