Accessos indeguts a la història clínica i no atenció del dret d'accés.