Comunicació d'expedient urbanístic a entitat asseguradora.