Resolució d'arxivament per no resultar provats els fets.