Identificació de les persones beneficiàries d'un ajut públic.