Arxivament de la denúncia per incompliments de la normativa de protecció de dades en la videovigilància en el lloc de treball i per la manca d'informació de la finalitat del tractament.