Denegació d'accés a informació relativa a les dotacions econòmiques lliurades per l'Ajuntament als grups polítics municipals