Denegació d'accés a informació sobre les hores extraordinàries del personal de l'Ajuntament