Denegació d'accés a les proves d'un procés de selecció de l'Ajuntament