Denegació d'accés a informació sobre determinades autoritzacions d'aprofitament de recursos d'activitats extractives