Denegació d'accés a informació relativa a llicències d'obres majors i llicències ambientals