Denegació d'informació relativa a les persones beneficiàries de subvencions en matèria d'habitatge