Denegació d'accés a les sol·licituds de mobilitat voluntària del personal estatutari