Denegació d'accés a informació sobre el Programa de millora de l'ocupabilitat d'un Ajuntament