Denegació d'accés a informació sobre ajuts i subvencions públics atorgats als grups polítics d'un Consell Comarcal