Denegació d'accés a informació sobre el nomenament accidental de l'interventor d'un Ajuntament