Denegació d'informació relativa a les contractacions de personal per a prestar serveis a la Brigada d'obres de l'ajuntament