Denegació d'accés a informació sobre les persones titulars d'habitatges d'ús turístic