Denegació d'accés a informació sobre els desplaçaments i dietes presentades per l'alcalde