Licitud del tractament per realitzar unes enquestes en el marc d'un estudi d'inserció laboral