Possibilitat de lliurar a un grup municipal informació relativa a ajuts atorgats per l'àrea de serveis socials