Publicitat de la identificació de les persones que signen els convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya