Ús del correu electrònic com a mitjà de transmissió d'informació sindical als empleats públics