Possibilitat de publicar al web del Departament els telèfons i les adreces de correu electrònic