Publicació a Internet de les actes del Ple de l'Ajuntament i del padró municipal d'habitants