Cessió de dades del Padró municipal d'habitants a l'empresa encarregada del servei d'abastament d'aigua al municipi