Comunicació al Comitè d'empresa de les dades d'un contracte mercantil de treballador autònom