Legitimació per al tractament del nom sentit en relació amb determinats col·lectius