Donació d'un fons documental a l'Arxiu Nacional de Catalunya