Accés dels regidors al Registre d'entrada i sortida de documents de l'Ajuntament