Cessió de dades del Padró municipal d'habitants a la concessionària del servei públic d'abastament d'aigua del municipi