Cessió al Síndic de Greuges d'informació sobre denegació de llicències federatives a menors d'edat