Tractament de dades de plans d'autoprotecció i del servei de trucades d'emergència