Possibilitat de comunicar les dades identificatives dels treballadors afectats per la reclamació presentada per les persones usuàries del servei ferroviari