Utilització d'una base de dades municipal per fer avisos a la població en casos d'emergències greus