Tractament de dades de la plataforma Diba-Hèstia per a la prestació dels serveis socials bàsics