Possibilitat d'utilitzar bústies comunitàries per rebre correspondència