Difusió a través del tauler d'anuncis de la comissaria del llistat d'hores extraordinàries realitzades pels funcionaris policials